Reiki Seichim Czym jest, w czym mi pomoże?

Reiki Seichim

Wywodzi się z reiki tradycyjnego i znane jest jako Energia Żywego Światła. Było znane w starożytnym Egipcie. Seichim jest jedną z energii, która bezpiecznie przeniesie ludzkość do nowego milenium i nowego wymiaru. Kultura starożytnego Egiptu fascynuje Europejczyków od zawsze. Już Pitagoras czerpał wiedzę z tajemniczych hieroglifów, bogatych mitów, rytuałów, monumentalnej architektury faraonów, która do dziś pobudza wyobraźnię. Od zarania dziejów ludowi egipskiemu we wszystkich chwilach życia duchowego i materialnego towarzyszy magia. Prośbami o udzielenie pomocy zanoszonymi do bogini Sekhmet.

Reiki egipskie odwołuje się do energii żeńskiej pochodzącej z bezgranicznego oceanu Energii Żywego Światła. Wykorzystujemy tę moc do uzdrawiania, życia w zdrowiu, radości, miłości. To energia bardzo delikatna i pełna współczucia, dana nam dla wsparcia w czasach zachodzących na Ziemi gwałtownych przemian zmuszających do wyboru ścieżki rozwoju duchowego i osobistego oraz transformacji nas samych. Imię Bogini Sekhmet (potężna, mocna) oznacza energię żeńską, panią siły i mocy. To bogini-lwica, posiadająca ciało kobiety i głowę lwa lub kota. Niektóre autorytety twierdzą, że postać Sfinksa wyobraża Sekhmet, uznawaną również za aspekt Bogini Matki Hathor. Mity i legendy mówią, że była ona obecna podczas tworzenia naszego Wszechświata. Uznawana była przez kapłanki i kapłanów świątyń Sekhmet za symbol siły i autorytetu, Przez Egipcjan jest też uważana za tą, która powoduje wszelkie zniszczenia. Aby zyskać jej przychylność, odprawiano szczególne rytuały. Była uznana za patronkę lekarzy, a szczególnie chirurgów. Podawała rady na pokonanie chorób. W egipskim Luksorze, w Świątyni Karnak stoją liczne posągi Mut-Sekhmet wzniesione przez Amenhotepa III, który w ten sposób dziękował za swoje uzdrowienie.