Reiki Anielskie Czym jest, w czym mi pomoże?

Anioły to duchy, ale są aniołami tylko dlatego, że są duchami. Stają się aniołami, kiedy zostają posłani. Bo imię anioł odnosi się do ich urzędu, nie do ich natury. Pytasz o nazwę tej natury? To duch, który jest posłańcem.

Święty Augustyn

Wszechświat jest hierarchią, a jego najwyższym punktem jest Bóg .

Władza Boga rozpościera się , aż do Nieskończoności poprzez Anioły zgrupowane w dziewięciu chórach na trzech poziomach energetycznych. Anioły nazywane są bogami, synami Boga, pasterzami, sługami, obserwatorami, świętymi posłańcami. Tworzą dwór niebiański. Zwane są również duchami, zastępami niebiańskimi, tchnieniem, wyższą potęgą.

W boskim zamyśle Stwórcy było umiejętne rozłożenie środków i zasobów wszystkich aspektów energii w DRZEWIE ŻYCIA. Drzewo Życia liczy 72 anioły zgrupowane w 9 chórach po 8 aniołów w każdym chórze i z jednym archaniołem- opiekunem, księciem danego chóru. Drzewo Życia ma bardzo wiele znaczeń i przedstawia wiele płaszczyzn i struktur niebiańskich. Składa się z dziesięciu stopni rozwoju i wtajemniczenia. Szczegółowo rozpatrywane są Święte Sefiry, które stanowią Najwyższy przejaw boskości. Sefiry – Duchy – Anioły

Zakres

Inicjacja z Energią Aniołów – ich pieczęciami. By Anioł mógł pozostać na ziemi, tuż koło Ciebie, musi poczuć, że poświęcamy mu naszą uwagę i myśli. On potrzebuje naszej uwagi i starań. Potrzebuje mieszkania, miejsca pewnego i dogodnego, w którym mógłby zamieszkać. Musi wiedzieć, że się nim zaopiekujemy, że Go kochamy, że ochronimy Go przed ignorancją, pychą i obojętnością. 
Aniołowie to istoty niematerialne i rozumne. Pełni chwały mieszkańcy Świętych miejsc, w których panuje tylko światło i nieśmiertelność, nie pada żaden cień wywołany łzami, niezadowoleniem, smutkiem i przykrymi uczuciami, a wszystko ogarnia wielka radość, błogość i pokój na wieki wieków. Anioł pozdrawia Cię i mówi: jeśli pójdziesz za mną, to pójdziemy razem szukać rozwiązania twojego problemu.
Poznasz imiona Aniołów. Nauczysz się korzystania z talizmanów i amuletów z Aniołami. Imiona Aniołów używane w białej magii są połączone z określonym imieniem Boga. Nauczysz się również specjalnych rytuałów z wykorzystaniem talizmanów oraz amuletów. 
Poznasz Pismo Anielskie i spotkasz się ze swoim Aniołem Stróżem. Może powie Ci swoje imię. 
Zaproś Anioła Stróża do swojego domu – serca. On czeka tylko na Twój sygnał.
Nauczysz się również egzorcyzmów z Aniołami i różnych modlitw.
Medytacja Wieczorna - Obecnie przyszedł czas na to, by żyć na tym Świecie inaczej, by nabrać zaufania i używać sił Nieba. Wzmocnić swoją wiarę i zbudować lepsze przeznaczenie. Przyszedł czas na współpracę z Aniołami i czas naszej inicjacji na Dzieci Nieba. Pragnienie bycia Dzieckiem Nieba. Pragnę gorąco rozwijać się i doświadczać, poznawać i rozumieć, kierować i posługiwać się wyższymi energiami, które mogą być korzystne i konstruktywne dla mnie i dla innych kroczących tą samą drogą. Pragnę gorąco pomocy i współdziałania, wsparcia i zrozumienia istot, których mądrość, rozwój i oświadczenie są większe od moich. Proszę o przewodnictwo, o ochronę przed każdym wpływem lub siłą, która mogłaby mi przeszkodzić w realizacji wyrażonych przeze mnie celów i życzeń (wyraź swój cel lub życzenie).