Medytacja Czym jest, w czym mi pomoże?

Co to jest medytacja? Czym jest medytacja?

Medytacja to świadome, uważne, przytomne obserwowanie, przyglądanie się swoim myślom, obrazom, przedmiotom. Jest to doświadczenie bardzo powszechne i popularne. Zazwyczaj nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że medytujemy. Medytacja, czyli uważne, świadome, przytomne obserwowanie, przyglądanie się, towarzyszy nam od dziecka. Bardzo często możemy zaobserwować tę tendencję u dzieci, które bardzo szczegółowo „obserwują” swoje zabawki. Kiedy nagle robi się bardzo cicho w dziecięcym pokoju, okazuje się, że np. miś pluszowy, jest już porozrywany na części, leży przed dzieckiem, które właśnie „ogląda” – medytuje swoją zabawkę. W muzeach na ogół eksponaty są oddzielone i prawie niedostępne („niedotykalne”) dla zwiedzających. Dzieci lubią zaglądać właśnie tam, gdzie nie wolno, chcą wszystko zobaczyć, dotknąć, przyjrzeć się całości. To ich medytacja. Jako dorośli zachowujemy tę medytacyjną tendencję. Najprostszy przykład: Jeżeli przed świętami gospodyni nie usiądzie z ołówkiem w ręku i papierem do pisania, i nie stworzy sobie „wizji” świąt, czyli nie odpowie na konkretne pytania, typu: jakie prezenty przygotować, komu wysłać kartki, kogo zaprosić, kogo odwiedzić, jakie dania przygotować na pierwszy dzień świąt, na drugi dzień, itp, wówczas spokojnie nie podchodzi do przeżywania świąt. Kiedy ma „ogląd całości”, wtedy spokojnie – dzień po dniu – wypełnia przygotowany przez siebie harmonogram. To jej przedświąteczna medytacja.

Rozproszenie- pierwszy etap

Na tym poziomie rezygnuje wielu ludzi. Dzieje się tak, dlatego że poddają się mówiąc: „Nie nadaję się do tego, to nie dla mnie. Ważne jest by pamiętać, że wszyscy mamy ten sam problem rozproszenia. Jest to problem uniwersalny i nikt nie jest od niego wolny. Nie ma nic przyjemnego w tym odkryciu, że jesteśmy z natury rozproszeni. Faktem jest również, że to część naszej ludzkiej kondycji. Dobrze mieć wspierającą grupę osób medytujących wspólnie.
By przebrnąć przez pierwsze przeszkody, ich przykład jest bardzo cenny. Dlatego nie dziwi to, że wielu ludzi zaczyna, przestaje i znów zaczyna, zanim utwierdzi się na dobre. Jeżeli naprawdę kontynuujemy, to niezauważalnie mantra zaczyna zakorzeniać się w naszym sercu i zapadać coraz głębiej w naszą świadomość. W miarę jak mantra zakorzenia się w naszych sercach, doprowadza nas do następnego etapu świadomości.

Medytacja odświeża więź ze sobą samym, z moją prawdziwą jaźnią, czyli z tym, co najbardziej mnie stanowi. Odświeża moją jedność z ukrytym we mnie Bogiem. Prowadzi do większej z Nim zażyłości – takiej, jaką mieliśmy z Nim zanim powstał świat: On wybrał nas w Chrystusie przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości – Ef 1,4. Czyli odświeża harmonię ze mną samym i z Nim. Pozwala trwać w milczeniu i kontemplacji Boga, Jego dzieł. Odświeża moją z Nim miłość i dziecięcą radość istnienia.
Medytacja, w konsekwencji, odświeża przez takie doświadczenie moje relacje z innymi i tym samym z całym boskim stworzeniem – szczególnie światem roślin i zwierząt.

Medytacja stwarza we mnie nową jakość tego, co robię, kim jestem dla siebie i innych.
Stwarza i wyzwala siły witalne, energię do życia, tworzenia, rozwoju talentów, które w nas są lub się rodzą. Pozwala lepiej skupiać się i być bardziej świadomym tego, co robię, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Dzięki medytacji wnoszę do tego świata, do jego kultury coś swojego. Stwarzam nowe relacje, więzi, wyzwania, nowe pomysły na życie tu i teraz.

Medytacja wzmacnia wierność obranym przeze mnie wartościom. Wzmacnia więzi rodzinne, przyjaźnie. Wzmacnia jasność poznawania, patrzenia, słuchania, smaku, dotyku, węchu. Wzmacnia jasność myślenia, tym samym wzmacnia moją ostrożność i dystans do wielu spraw. Wzmacnia mój szacunek dla nauki i kultury. Utwierdza mnie w trwaniu w pokoju, umiarze, byciu wrażliwym na ludzką biedę i cierpienie, wzmacnia moje współczucie wobec każdego stworzenia. Umacnia moje dążenie do poszukiwania prawdy i widzenia rzeczy takimi, jakimi są. Wzmacnia poczucie szczęścia i akceptacji własnego życia.
Najpiękniejszym owocem medytacji jest uśmiech. Inaczej mówiąc medytacja: uczy być tu i teraz całym sobą, uczy uważności, przenikliwości, wrażliwości, zwiększa intuicję, wprowadza większą harmonię, wydobywa więcej pokoju u medytującego, wprowadza w nas radość, pozwala na uśmiech, na co dzień pozwala umysłowi znaleźć odpoczynek, osłabia gniew, umniejsza pożądliwość, wzmacnia postrzeganie subtelności. Wtedy – jak mówi św. Benedykt – całym sobą przebywam w Obecności Tego- Który-Jest .

Reiki podróż drogą miłości

Książki

Reiki II stopień

Książki

Medytacja Reiki z wewnętrznym dzieckiem

Płyty CD

Przebaczenie matce

Płyty CD

Menora to chór anielski

Pierwszym symbolem – diagramem w tradycji ezoterycznej był dziewięcioramienny świecznik MENORA. Opis świecznika Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj. Świecznik odlany ma być...

Czytaj więcej

Reiki Anielskie – Zakres

Anioły to duchy, ale są aniołami tylko dlatego, że są duchami. Stają się aniołami, kiedy zostają posłani. Bo imię anioł...

Czytaj więcej